Mga Dahilan ng panghihina ng Immune System

Must read!!!

Ano ang posibling dahilan ng panghihina ng Immune System?

Kapag ang dugo natin ay loaded lage ng toxins manghihina ang pangunahing tagapagsala ng dugo (liver, kidney at spleen).

Maruming bituka (maraming parasites,at iba’t- ibang uri ng germs).Sa bituka nagmumula ang napakaraming toxins na lumalason sa dugo.

Kapag ang lymphatic drainage natin ay barado (namamagang lymph nodes at spleen o ang pagkakatanggal ng mga ito)

Pagkamatay ng mga good bacteria dahil sa pag-inom ng antibiotics.

Kulang sa nutrisyon.

Pagkain at pag-inom ng mga masasama sa katawan tulad ng madalas na pagkain ng food na gawa sa harina, junk food, instant food, fast food, sweets, coffee, softdrinks, processed food tulad ng longanisa, hotdog etc., mga inihaw na pagkain sa uling at prito na paulit-ulit etc.

Junk Food

Kakulangan ng mga enzymes na tutunaw sa pagkaing kinain natin mula sa: liver (bile), pancreas (pancreatic enzymes) at sa stomach (pepsin at hydrocloric acid).Kailangan ito para mapakinabangan ng katawan ang mga nutrients sa pagkaing kinain natin.

Pagkakaron ng parasites o bulate.

Kulang sa tulog.

Pagkaka-expose lagi sa polluted air o polusyon.

Hindi nakakapagpasikat sa araw.

Walang ehersisyo.

Stress,may galit,laging malungkot at nag-iisip (malaki ang kinalaman ng emosyon sa ating immune system)

Butas na bituka o leaky gut syndrome dahil sa pagdami ng fungus o candida albicans.

Para maiwasan ang paghina ng immune system,magtake ng C24/7 araw-araw…mabisang panlaban sa sakit at panghihina ng katawan…pangalagaan ang kalusugan…

C24/7 HEALTH BENEFITS
[products columns=”3″ ids=”2697,2454,2467,2685,2689″ orderby=”price” order=”ASC”]


Advertisements

Alamin kung papano YUMAMAN o UMASENSO

Gusto mo bang yumaman o kahit umaasenso lang.. Panoorin ang idea ni Jollibee kung paano niya nagawang yumaman… Excited kana ba? 🙂 
PLEASE WATCH MO ITONG VIDEO SA IBABA..

Yung style ng pagpapayaman kung tawagin is Leverage – ito yung uri ng pagpaparami ng sarili mo or business mo. kahit anong business pweding gawin as long as meron kang solid na idea kung papano paramihen ito.

Example na lamang sa aking pinagkakaabalahan para magamit ko ang tinatawag na LEVERAGE ito ay isang networking business na may kakayahan paramihen ang sarili mo or business sa pamamagitan ng ibang bansa. Ito ay mabilis e-market sa ibang bansa dahil sa magandang quality ng producto na nag-aalaga sa ating kalusogan, certified approved by health organization sa bawat bansa o country na meron tayo branch office. at bukod sa producto ay napakaganda ng kitaan kapag ginawa natin as business. ito ay aim global business. Pwedi mong panoorin yung video sa ibaba para magka idea ka kung papano mag leverage sa aim global.

ALAMIN ANG LAW OF LEVERAGE WITH AIM GLOBAL

Alamin kung anong mga award ng alliance in motion global ( aim global ) sa business for home
Visitahin ang aming official website: Alliance In Motion Global

ARE YOU READY

[products limit=”12″ columns=”3″ category=”654043802″ orderby=”date” order=”DESC”]

SEE OUR AMAZING TESTIMONY

C24|7 & BENEFITS

C24|7 & BENEFITS 

Love yourself! Take c24/7 everyday!
C24/7 has 22,000 phytonutrients in one vcap. This is all you need.
C24/7 Natura-Centials
WHAT IS C24/7 AND ITS BENEFITS
_____________________________________________WHAT IS C24/7?
C24/7 is the new breakthrough in food supplements; a unique and patented formulation that delivers the highest amount of anti-oxidants and phytonutrients.

Alliance in Motion Global Inc. in partnership with Natures Way delivers the most nutritionally dense food concentrate in the world market today, C24/7 Natura-Ceuticals contains the most number of anti-oxidants with approximately 22,000 phytonutrients in one product. The ingredients of C24/7 work in “synergy” to produce the maximum result for your body, making it the most potent anti-aging product in the history of supplementation.

The most nutritionally dense food concentrate in the world market today, C24/7 Natura-Ceuticals contains the most number of anti-oxidants with approximately 22,000 phytonutrients in one capsule using Nano Technology, a powerful new technology for taking apart and reconstructing nature at the atomic and molecular level and allows the minerals to be delivered to the body in really small parcels, so potentially increasing its absorption through the walls of the gut and improving its take up by the body.

Formulated by 200 medical doctors, scientists and herbalists of Nature’s Way exclusively for Alliance in Motion Global, Inc. (AIM Global) and distributed worldwide by AIM Global Networks of independent distributors.

Nutrients are better and more efficiently absorbed into the blood stream because of Phyto-Alkatech — A powerful complex of natural alkaline ingredients designed to enhance the alkalinity of this formulation. It uses Vegetarian V-Caps to protect and neutralize possible damage when it reaches the stomach; thus preserving the purity and potency of this breakthrough natura-ceuticals. Upon reaching the small intestines capsule disintegrates after 15 minutes, thus delivering needed nutrients direct to the cells faster than other leading brands.How Can It Benefit You?

C24/7 is packed with benefits for different needs, from controlling blood sugar and cholesterol, to healthy blood circulation and sexual vitality.Benefits of C24/7Promotes longevity
• Lowers cholesterol level
• Protects against heart disease and complications
• Helps prevent cancer of any origin
• Controls high-blood pressure
• Controls blood sugar
• Enhances and balances metabolism
• Prevents degenerative diseases like arthritis
• Enhances, nourishes, strengthens and balances the immune system
• Increases the production of inherent glutathione in our bodies
• Rejuvenates the skin
• Regenerates liver cells
• Promotes healthy blood circulation
• Detoxifies the body
• Reduces fatigue, depression and anxiety
• Enhances sexual vitality

C24/7 Contains: All Ingredients of Complete Phyto-Energizer plus 9 more ingredients:

29 Vitamins and Minerals/Trace Minerals
12 Whole Fruit Juice Blend
12 Whole Vegatable Juice Blend
12 Mushrooms
12 Herbs/Specialty Nutrients
12 Digestive Enzymes
10 Essential Fatty Acids
14 Green Foods/Spirulina Blend
18 Amino Acids
Citrus Bioflovanoid Complex
5 Anti-Aging/Anti-Oxidant enhancers
Longevity Polyphenols/Mega-Resveratrol Blend
5 Anti-Aging/Anti-Oxidant enhancers

Cysteine Hydrochloride – An amino acid known to detoxify the liver and counter the negative effect of alcohol (such as Liver Damage and Hangover). It also helps the liver produce more Glutathione.

Coenzyme Q-10 – Helps fight Cancer and Heart Diseases. Can give humans a longer lifespan.

Green Tea EGCG (Epigallocatechin Gallate) – Fights Cancer and Heart Diseases. Prevents Blood Clots.

Grape Skin Extract – An excellent source of Resveratrol

Quercetin – A very powerful anti-oxidant/anti-inflammatory agentLongevity Polyphenols/Mega-Resveratrol Blend

Japanese Knotweed – An excellent source of Resveratrol
Premium Red Wine Extract – Lengthens human Lifespan
Grape Seed Extract – An excellent anti-oxidant Lengthens human Lifespan
Concentrated Red Wine Powder (certified NO alcohol content) – Lengthens human Lifespan

9 Vitamins and Minerals/Trace Minerals The Vitamins and Minerals contained in Complete are Chelated which gives them the ability to bind and expel bacteria, viruses,heavy metals,etc.They also have a Synergistic Effect which allows the nutrients to boost each other and therefore maximize their individual effects.

29 Vitamines and Minerals/Trace Minerals

1. Vitamin A (Retinol Palmitate)
2. Vitamin A (Beta Carotene)
3. Vitamin C (Sodium Ascorbate)
4. Vitamin D (Ergoacalciferol)
5. Vitamin E (D-Alpha Tocopheryl Succinate)
6. Vitamin K (Phytonadione)
7. Thiamine (Thiamine Mononitrate)
8. Vitamin B2 (Riboflavin)
9. Vitamin B6 (Pyridoxine HCL)
10. Vitamin B7 (Biotin)
11. Vitamin B8 (Inositol)
12. Vitamin B9 (Folic Acid)
13. Vitamin BX (PABA)
14. Vitamin B12 (Cobalamin)
15. Pantothenic Acid
16. Calcium
17. Iron (Organic)
18. Iodine
19. Magnesium
20. Zinc (Amino Acid Chelate)
21. Selenium
22. Copper (Amino Acid Chelate)
23. Manganese
24. Chromium
25. Molybdenum
26. Sodium
27. Potassium
28. Boron
29. Hesperidin

12 Whole Fruit Juice Blend

1. Plum
2. Cranberry
3. Blueberry
4. Strawberry
5. Blackberry
6. Bilberry
7. Cherry
8. Apricot
9. Papaya
10. Orange
11. Grape
12. Pineapple

These fruits are juiced whole, peels and seeds included, because recent studies show that about 97-98% of all the nutrients that a fruit has is in its peel and seed.

12 Whole Vegetable Juice Blend

1. Parsley
2. Kale
3. Spinach
4. Wheat Grass
5. Brussels Sprouts
6. Asparagus
7. Broccoli
8. Cauliflower
9. Beet
10. Carrot
11. Cabbage
12. Garlic

According to the World Health Organization, the human body needs at least 5 different kinds of fruits and vegetables everyday in order to remain healthy. This blend is specially formulated for Synergistic purposes. The vegetables are also juiced whole, just like the fruits.

12 Mushrooms

1. Cordyceps
2. Reishi
3. Shiitake
4. Maitake
5. Hiratake
6. Yamabushitake
7. Himematsutake
8. Kawaratake
9. Chaga
10. Zhu-Ling
11. Agarikon
12. Mesima

These are the 12 most potent medicinal mushrooms in the world. They are cultivated in Europe and Japan.

12 Herbs/Specialty Nutrients

1. Siberian Eleuthero
2. Inositol
3. Choline
4. Bitartrate
5. Para Aminobenzoic Acid
6. Rutin
7. Ribonucleic acid(RNA)
8. Deoxyribonucleic Acid (DNA)
9. Chlorophyll
10. Hesperidin
11. Boron
12. Lutein

These Specialty Nutrients work together in repairing damages in the Brain/Nervous System functions. It helps prevent degenerative Brain damage and helps keep our nervous system healthy.

12 Digestive Enzymes

1. Protease I
2. Protease II
3. Peptizyme SP
4. Amylase
5. Alpha-Galactosidase
6. Invertase
7. Lipase
8. Cellulase
9. Lactase
10. Betaine HCL
11. Bromelain
12. Papain

These enzymes are essential to the body because good health is heavily dependent on good digestion, and good digestion is totally dependent upon having sufficient enzymes in the body. Vitamins, minerals, and hormones must have enzymes to work properly. These enzymes are also needed for breaking down the fats in the body.

10 Essential Fatty Acids

1. Alpha-Linolenic Acid (Omega 3)
2. Oleic Acid (Omega 9)
3. Linoleic Acid (Omega 6)
4. Palmitic Acid
5. Stearic Acid
6. Behenic Acid
7. Gadoleic Acid
8. Palmitoleic Acid
9. Eicosanoic Acid
10. Lignoceric Acid

Essential Fatty Acid,also known as Omega Fatty Acids, are simply the “Good Fats” that eliminate the “Bad Fats” in the body. The EFA’s in C24/7 come from plant sources, particularly Flax seed and Sunflower Seed. EFA’s are essential in preventing Heart Disease, Cancer and Mental Retardation.

14 Green Foods/Spirulina Blend

1. Spirulina
2. Alfalfa
3. Barley Grass
4. Dandelion
5. Wheat Grass
6. Melissa Leaf
7. Lemon Grass
8. Nettle Leaf
9. Blessed Thistle
10. Chlorella
11. Blue-Green Algae
12. Marigold
13. Spinach
14. Plantain

These Green Foods are particularly rich in Chlorophyll, which is proven to prevent many diseases.

18 Amino Acids

1. Tryptophan
2. Methionine
3. Cysteine
4. Glutamine
5. Asparagine
6. Leucine
7. Alanine
8. Arginine
9. Lysine
10. Threonine
11. Valine
12. Glycine
13. Isoleucine
14. Serine
15. Proline
16. Phenylalanine
17. Tyrosine
18. Histidine

Amino Acids are building blocks of Protein. Since the body is all made up of Protein, naturally it is also the building blocks of our body.Citrus Bioflavonoid Complex

1. Eriocitrin
2. Naringin
3. Narirutin
4. Flavonones
5. Flavonols
6. Flavones

This formula helps in the disintegration of Vitamin C in the body. The Bioflavonoids come from all natural sources particularly Lemon, Orange, Grapefruit, Lime and Tangerine.C24/7 TechnologyThe secret of C24/7 lies on two new technologies from Nature’s Way:

A powerful complex of natural Alkaline ingredients designed to enhance the Alkalinity of this formulation and also to protect and neutralize possible acid damage when it reaches the stomach. Thus preserving the purity and potency of this breakthrough NATURA-CEUTICALS.

Embodies the Science & Technology of the Combined Complimentary and Synergistic Effects of nature’s most powerful elements and Phyto-chemical nutrients. It has been proven over the years that many antioxidants are better taken with other anti-oxidants providing a more enhanced effects as compared to taking them alone.

Nutrients are better absorbed into the blood stream because its Vegetarian V-Caps disintegrate up to 5x faster than other leading brands.V-CAPS – for easy digestion and absorption into the bloodstream

C247 is recognized by the following:
• Bureau of Food and Drugs (BFAD)
• US Food and Drug Administration
• HALAL • Kosher
• Good Manufacturing Practice (GMP)
• Frost & Sullivan Product Quality
• NAFDAC

Nature’s Way is one of the largest and most technologically advanced of all supplement manufacturers in the United States. The company uses proprietary manufacturing processes to provide the highest quality supplements in the global market. So if it’s from Nature’s Way, it’s probably the best. C24/7 Natura-Ceuticals is a breakthrough product from Nature’s Way, and is exclusively distributed by Alliance in Motion Global Inc.

ORDER NOW OR JOIN US ! Contact our Facebook Page

[products columns=”3″ ids=”2454,2467,2697″ orderby=”price” order=”ASC”]

Largest human smiley |GUINNESS Word Record is Alliance In Motion Company

We are happy to share that AIM Global has WON the Guinness world record human smiley during 9th year anniversary. Well done AIM Global! 

Who:  ALLIANCE IN MOTION GLOBAL INC., DR. EDUARDO L. CABANTOG/ AIM GLOBAL
What: 8,018 PEOPLE
Where: PHILIPPINES (MANILA)
When: 30 MAY 2015


The largest human smiley was achieved by 8,018 people during an event organized by Alliance In Motion Global Inc. (Philippines) at Burnham Green, Quirino Grandstand, Luneta Park, Manila, Philippines on 30 May 2015.
The record was organized in occasion of AIM Global 9th company anniversary.

Kiddi 24/7 NutraGummies

KIDDI 24/7 

44126069_193975918169069_1836452188121989120_n.jpg

Making kids eat vegetable and fruits are way too stressful to handle.

Take it easy on yourself and the kids by giving them a gummy treat! Not the ordinary gummy candies, but Kiddi 24/7 Nutragummies!

Loaded with vitamins and minerals, Kiddi 24/7 Nutragummies has merely all the essential nutrients needed by your growing up kids. It got 26 different fruits and vegetables enough to develop their brain and motor skills and grow up faster and healthier!

Kiddi 24/7 Nutragummies can also protect the health and immunity of your little ones while making their teeth and bones stronger. Unlike ordinary gummy candies, Kiddi 24/7 Nutragummies also helps better digestion for their sensitive tummies.

Satisfy your children’s sweet tooth by giving them something sweet and nutritious. Give them Kiddi 24/7 Nutragummies, less stress, no worries!

HAVING PROBLEMS HOW TO FEED YOUR KIDS WITH FRUITS AND VEGETABLES?

KIDDI 24/7 IS A COMPLETELY SAFE AND NATURAL GUMMIES WITH TASTE THAT YOUR KIDS WILL SURELY LOVE…

                                      EACH NUTRAGUMMY CONTAINS:

kiddi2

BENEFITS

MANUFACTURED BY: Nature’s Way USA

 

 

PRODUCT DETAILS:
Price: Php 400 per pack
Contents: 10 Nutragummies

 

 Available in COD Nationwide (Cash on Delivery) Philippines.
✔ FREE Delivery Nationwide! Philippines.
✔ FREE Delivery for orders worth Php1500 and above. Philippines. 

 

For orders OUTSIDE PHILIPPINES:
STEP 1: Send your details
1. Full name
2. Complete Delivery Address(with ZIP Code)
3. Email
4. Mobile number
5. Age
6. Gender
7. Order details(Ex. 10 packs of Kiddi)
✔ Send your details to:
Email : rose1.marapia@gmail.com
Viber: +639993112679
Facebook Messenger: Mary Rose Marapia
✔ Wait for a response for a breakdown of total cost including shipping fee and if we are able to deliver in your country.
✔ Delivery may not be available in some countries.

STEP 2: Send your payment.
✔ You can send your payment thru any Money Transfers(ex. Bank Transfer, Western Union, Money gram)
✔ Send a clear picture of the payment receipt for confirmation.

STEP 3: SHIPPING
✔ Orders will be processed immediately after payment confirmation.
✔ We ship worldiwde thru DHL.
✔ Pictures of delivery process and packing will be provided along with your tracking number.
✔ Delivery will take less than a week to 2 weeks.

B0001897

 

FOR INQUIRIES:
Email : rose1.marapia@gmail.com
Viber: +63993112679
Chat on Facebook Messenger: Mary Rose B. Marapia

 

 

How do AIM Global Pay their Commission into their Distributors.

Thank you for this questions!
For those people who doesn’t know yet what is AIM Global please visit our Website.

Being AIM Global member it is important as well to mention some other benefits aside from commission we get in our account. The first thing you must do is to be certified member by purchasing the Global package to enter in this business. Some of Your Benefits: You will get product starter showing in the image you chosen, Account ID-to use for all your future transaction, flyers & brochure for marketing strategy, Online DTC ( distributor tracking center ) you will have a user log-in & password to access in your online monitoring account, ATM Form for future encashment purposes,-Local or Abroad, you can also request cheque incase you have income but don’t have yet ATM account.

( Note: All the training is provided Free in our Business Offices International. Training is also available via online just follow our Official Facebook to gain more knowledge).
BDO ATM AIM

Aside from that if you reside from the Philippines you will have more benefits of PERSONAL ACCIDENT INSURANCE & SCHOLARSHIP PROGRAM + FREE MEDICAL CHECK UP. (ONLY IN THE PHILIPPINES). If you reside in abroad these benefits is NOT INCLUDED. But some selected country has also tie up for scholarship program.

HOW YOU EARN YOUR COMMISSION IN AIM GLOBAL BUSINESS:

1. Retailing: – When you are a member you enjoy the 25-50% lifetime discount in all aim global products. You can earn 25-50% by selling the product in SRP – Selling Retain Price. 
aimpro

2. Sponsoring: – When someone join you who ever your family, friends and even yourself this is called sponsoring… Let say you sponsor yourself first because you are building your multiple account, you will earn $10 from every 1 account you purchase for yourself and that will be place under your first account to unlock the abilities to earn double in the same effort when you get downlines under them. After positioning your completed multiple account you can now build your team under your last account and get earn $10 for every person you sponsor or someone join you.  You can sponsor as many as you want, this is unlimited.. Just share the business to a family or friends or even to those people in other countries that might be interested in their health concern or the business.

Screen Shot 2018-10-08 at 8.44.52 AM
This is the looks of GENEALOGY for Left & Right Scenery.

3. Matching Bonus: – Matching bonus is a kind of bonus sales that come from a person point who join left & right or from product repeat point. You earn $20 per one pair. For your single account you could earn $640 per day (this is normally when your team has grown up from team building even you don’t know those people who join under your team, all the points will come up to you. That is why it is possible to have left & right points and earn $640 a day). You must remember that if you have multiple account your potential income is also multiples. Let say you have 3-account, your potential income on that is $640 X 3 = $1,920 per day! What if you have 7, 15 or 21 accounts?

This is How it Works: 
1 person who join is equal to 750 point that will come up to your account, let say on your left. 1 person join you as well in your right side and this is equal to 750 point, this point will also come up in your account in your right side. Once the system see that you have left & right point you earn $20 immediately. You can earn matching bonus from person who join you, who join your team Or even from a Repeat product points that people purchase under you or your product purchase. Let say you have 3 account and the point come from your number 3 account, your number 2 and 1 account will also get 750 points each because as i mention earlier what ever transaction from down it will also come up to the person who is above them that’s the way networking works and this is called LEVERAGED – Leveraging business is has the abilities to multiply ourself into many people.  That is why we make effort only at once.!!!

4. Uni Level: – UNI LEVEL Bonus: you earn 10% from your team product Re-Order in your 1st level, in your 2nd Level to 10th Level you Earn 5% from their product re order. You can earn with this from the day you started and even you have no rank yet.

4-Uni_Level-Bonus

 

5. Stair step: STAIR STEP Commission: this is Ranking Position, when you and your team are buying product, every product has points that can be accumulated. Once you and your team accumulate 10 points you will be promoted as a SILVER EXECUTIVE and you will have 10% commissions from your team products Re Order and global package. The rank and commission it can go step by step depending on the points you accumulate. When the system see that you reach the point for ranking stage you will automatically get promoted. 10% Silver executive, 20% for Gold Executive, 30% for Global Ambassador, 35% when you become Ruby ambassador, 40% when you achieve Diamond Ambassador.
To get those rank is by group team movement, so you not alone achieving these.
stairstep-new

6. G.A MAX: GA Max Earning: this is when you have 8 Global Ambassador in your team you will have another 2% infinity Commission from generation to generation.

ga-max-10

7. FREE TRAVEL: we have TWO TYPE OF FREE TRAVEL in AIM Global.
# 1. Free travel from Matching Bonus for every 5th cycle is equal to 1/2 point that will be in your account. When your account get 10 matching bonus this is equal to $20 x 8 pair =$160 money and 1 Travel point. You can choose from Travel or free product. You have option here if you want travel point you can use that into Local or International Free Travel like the people who travel to Maldives this year for free using their points only. If you choose product you can collect your free product into our main office.

# 2. USA or Philippines Trip -This another Free Travel has more qualification that you have to fulfill within the year period time. Like this people who went to US & The International Delegates who come to Philippines to attend the yearly anniversary and to Enjoy their 2-Weeks Free Travel in the Philippines. See in the video below.

The greatest thing is both this 2 travel is all expense paid by the company. So for me AIM Global is the best among many networking i know. 


8. PROFIT Sharing: this is when the company give share income to the distributor depending on their accomplishment.

9. BUSINESS IS INHERITED: in the future when we’re gone, the business we created it can passed to the family and they can keep earning continuously what ever we build and left behind. That is why is good to be in Aim global business. You secure your future & family here. All i can say “Don’t be afraid to try new things because Success it come in many form of process first” Embrace the challenges & keep going…

[products limit=”12″ columns=”3″ category=”654043802″ orderby=”title”]

12-Years of AIM Global 2018

Alliance In Motion Global Inc. also know as AIM GLOBAL was established on March 16th, 2006. is a Philippine-based Multi-Level Marketing company. Founded by three of the most successful network marketers in the country, Dr. Eduardo Cabantog, Engr. Francis Miguel, Mr. John Asperin, AIM Global aims to be a recognized leader in the distribution of high quality Health and Wellness products in the Philippines and abroad, as well as give people new chances of earning more than they could at the present by introducing a hybrid marketing plan that is yet to be matched. AIM Global Inc. currently has over 150 Business Center Offices (branches) in the Philippines, and as the company name implies, there are also plans of expanding more and more the business abroad. at the moment we have created 41 countries to have business offices. not mention yet how many branches in every country. Aside from that we also growing in other country that has not yet establishes branch office. Because of unique system  of AIM Global many people are joining to do the business even we don’t have yet branch in their location or country.

AIM Global Inc. has an existing partnership with Nature Way[1], a premier manufacturer of herbal supplements based in Springville, Utah in the USA. Nature’s Way has given AIM Global Inc. the exclusivity to distribute four of their latest products in South-East Asia. the company also partnered with AMS Life Science Co. Ltd.[2],(a manufacturing company based in Shizuoka City, Japan) to provide the company with premium Health and Beauty products. Another partnership with WEIDER Global Nutrition[3] An Active Nutrition company based in Phoenix, Arizona with over 70 years of expertise. Our Mission is to provide consumers with the best products that Nutritional Sciences has to offer for living a longer, stronger and healthier life.

AIM Global has started from very small team until we reached Globally. The company has won many international award as well in Business For Home

Last May 20th, 2018 we celebrate our 12th-Year Anniversary in Philippine Arena Official: Philippine Arena. only AIM Global did celebrate the anniversary in 4-years straight in Philippine Arena when it come to talk about Multi Level Marketing in the Philippines. nothing more..

Its amazing to be part of it.. We gather 50,000 Filipinos plus, 700 International Delegates from 41-Countries! Can you imagine in many more years it will be more than a thousand will come for free travel to Philippines because of AIM Global. It can be you! As we know we created more than 6000 + self millionaire and more and more delegates & millionaires from many countries.


Be the pioneer in Multilevel Marketing in the world. Be one of us!
#aimglobal #celebration #anniversary #12years #2018philippinearena

Nu U H2

INTRODUCING OUR NEW BEAUTY PRODUCT in AIM Global.

nu2-h2-3.jpgurl.jpg

 
NuUH2 is a portable cutting-edge technology that turns mineral water into Molecular HydroCeutical. With its magnetic and nano-bubble technology, NuUH2 produces powerful anti-bacterial moisturizer, anti-oxidant, anti-wrinkle, and anti-aging water that effectively penetrates deep down into the pores, eliminates impurities, brightens your skin, and keeps it fresh and healthy with a youthful glow whenever and wherever you are. NuUH2 also helps skin absorb all active ingredients of your favorite facial cream making it more effective.

 
 
PRICE
 
Distributor price Php 10,800.00
Buyer price Php 18,800.00

100 USES of C24/7

C24:7 info front

C24/7 Contains the highest level of antioxidant with approximately 22, Phytonutirients in every Vcap.

PHYTO-ALKALINE
A powerful complex of natural alkaline ingredients designed to enchance the alkalinity of this formulalation and also to protect and neutralize possible acid damage when it reaches the stomach. Thus preserving the purity and potency of this breakthrought NATURA-CENTIALS.

SYNER-TECH
Embodies the science and technology of the Combined Complimentary and Synergistic Effects of nature’s most powerful elements and phytochemical nutients. It has been proven over the years that many antioxidants are better taken with other antioxidants to provide enhanced effects compared to taking them alone.

• CELLULAR PROTECTION
• CELLULAR IMMUNITY
• CELLULAR ENERGIZER
• CELLULAR ENHANCEMENT
• CELLULAR LONGEVITY
• CELLULAR NOURISHMENT
• CARDIO PROTECTION
• CANCER PROTECTION

C24/7 Cointains:
29 – Vitamins/Menirals/Trace Minerals
18 – Amino Acid
14 – Super Green Foods/Spriluna Blend
12 – Whole Fruits Juice Blend
12 – Whole Vegetable Juice Blend
12 – Mushrooms
12 – Digestive Enzymes
12 – Herbs and Specialty Nutrients
10 – Essentials Fatty Acids
5 – Anty Aging/Antioxidant Enhancer
4 – Longevity Polyphenols/Mega-Resveratrol Blend

”C24/7 is a New Breakthrought
Nature’s Way has used its proprietary manufacturing processes allowing all the ingredients ro deliver the highest level of antioxidants and phytonutrients”
– DEAN MORRIES
Master Herbalist

“C24/7 has a unique formulation far superior to other natural products in the market!”

C24/7 Benefits:
• Promote longevity
• Lower cholesterol level
• Protects againts heart disease and its complications
• Helps prevent cancer of any origin
• Controls high blood pressure
• Control blood sugar
• Enhance and balance metabolism
• Prevents degenerative diseases like arthritis
• Enhance, nourishes, strengthens and balances the immune system
• Increases the production of inherent glutathion in our body
• Rejuvenates the skin
• Regenerates liver cells
• Promotes healthy blood circulation
• Detoxifies the body
• Reduces fatique, depression and anxiety
• Enhance sexual vitality

C24/7 is Manufactured by NATURE’S WAY USA
Certified HALAL
Vegetarian V-CAPS

FDA# 83809

C24/7 100 USES
C24:7 100 USES

For health protection use C24/7 product. 100% proven and tested.

Connect with us in FACEBOOK
For quick Order get BELOW

[products columns=”3″ ids=”2454,2467,2697″ orderby=”price” order=”ASC”]

6,980 AIM GLOBAL MARKETING PLAN

ARE YOU LOOKING FOR EXTRA INCOME..??? HOME BASE BUSINESS…. OR EVEN JUST A PART-TIME JOB?! You are in the right place. Here is the short BUSINESS PRESENTATION for you with AIM GLOBAL

When you are a MEMBER OF AIM GLOBAL:

> You will have lifetime discount from 25%-50% off from all our products anywhere in our branch office you purchase.

> You will have Business Kit for the marketing plan and other enclosed brochures and literatures.

> Data Tracking Center (Free Web Page). Our business is internet-based for purposes of monitoring of recruits up to infinity, our daily sales and transactions and for encashment of our income (anywhere on the globe, we can monitor our sales and the activity of our downline members). Our website address is http://www.allianceinmotion.com. You may access your account by logging in using your User Name and Password.

> You will have ATM Card (either CHINA or BDO for International)  It is a zero-maintaining ATM Visa or Master cards. Our income will be withdrawn through our ATM next day or after 24 hours from encashment at our site (Web Page).

> Being a Member of AIM global you will enjoy lot’s of BENEFITS like our 6-WAYS TO EARN, FREE TRAVEL, PROFIT SHARING, FREE PRODUCTS and lot’s more.
AIM Global account can also transfer to your love once someday, what ever your fruits bear in your plant they can harvested. This is one of the amazing part.

> AIM Global Business. We emphasize here global because the distribution started in the Philippines and it will further spread to other countries as AIM Global continues to hold on to a 30-year contract with Nature’s Way.
The investment is so small but it has a big return. The company is that so generous to its distributors. So even if you will do the marketing or not, still you earn great return of your money. So, definitely, it’s not a scam. To know more you can visit our site 


Please Watch!

6,980 pesos it can definitely change your life forever… In the past 12-years we already created more than 6,000 self millionaire in this business. You can be the next too if That is you are willing to make a decision right now and work best as you do and fulfill your Dreams…!!!  Remember always life is easy, if you always find a solution in every situation. If you think that this presentation give you a hope and a solutions for you? You must go and try… You can chat with me to know more ( My Facbook) so i can guide you in this business. If not then feel free to browse again until you find what you looking for!

In the Membership, there is a 2-Way to get registered.
1. is to purchase direct with me using paypal button below or contact me.
2. is to get from our online store in R2ME, – r2me is an online division of AIM Global. When you purchase using r2me, our company will arrange your order and deliver to your door step and it has pay on delivery option if you live in Philippines. GET HERE 

 

[products limit=”12″ columns=”3″ category=”654043802″ orderby=”date” order=”DESC”]